Час: 21:01Ви увійшли як ГістьУвійти
Версія: 11032401
 
   
 
Матеріали
Шукати
Назва Автор Дата реєстрації
Завантажити
Методичні вказівки "Методи чисельного розв'язування нелінійних рівнянь" до лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.04030101 Інституту комп’ютерних систем / Авт.: В.О.Гришина. - Одеса: Наука і техніка,2016. - 12 с.Гришина В.О. 2016-05-1127903_1.zip
Афанасьев А. И.,Янушевич И. А. Философия : Хрестоматия. - Одесса:, 2011. - 66 с.Афанасьєв О.І. Янушевич І.А. 2012-01-3016885_1.zip
Конспект лекций по дисциплине "Теория и методы принятия решений" для студентов специальности 6.040301 - "Прикладная математика" / Н.П. Волкова. Одесса: ОНПУ, 2016. - 84 с.Волкова Н.П. 2016-07-0128400_1.zip
Конспект лекций по курсу "Математические методы анализа и обработки данных" для студентов по направлению 6.040301 - "Прикладная математика " / Автор: Ю.Ю. Козина. Одеса: ОНПУ, 2015. - 39 с.Козіна Ю.Ю. 2015-06-0324522_1.zip
Конспект лекций по курсу "Теория управления" для иностранных студентов направле-ния подготовки 6.040301 "Прикладная математика" / Составитель: Диленко В. А., Одесса: ОНПУ, 2017. - 45 с.Діленко В.О. 2017-06-0832358_1.zip
Конспект лекций по курсу "Философия"для студентов всех специальностей дневой формы обученияуровень подготовки - бакалавр. / Укл. Барановская О.Н. - Одесса: ОНПУ, 2014. -. 41 с.Барановська О.М. 2014-03-1920840_1.zip
Конспект лекцій з дисципліни "Основи охорони праці" (Матеріал для самостійної роботи студентів). / Укладач: Ізотов С.О. Одеса: ОНПУ, 2012. - 409 с.Ізотов С.О. 2012-12-1119050_1.zip
Конспект лекцій з дисципліни "Бази даних та інформаційні системи". Частина 1. Проектування баз даних. Для студентів напряму підготовки 6.040301 - "Прикладна математика" / Укл.: С.В. Корнілова. Одеса: ОНПУ, 2016. - 35с.Корнилова С. . 2016-04-0727485_1.zip
Конспект лекцій з дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей / Укл. Ополев В. Т., Бородіна Н.В. - Одеса: Наука і техніка, 2014. - 76 с.Ополєв В.Т. Бородіна Н.В. 2014-10-2922640_1.zip
Конспект лекцій з дисципліни "Правознавство" для студентів напрямів підготовки: 6.030507 - Маркетинг, 6.040302 - Інформатика, 6.040301 - Прикладна математика, 6.030601 - Менеджмент, 6.030502 - Економічна кібернетика / Укл.: В.Ю. Жарких, І.Б. Кривдіна, І.М. Чістякова, Яворський С.Х., Білоусов О.С, Шевченко Б.Г. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 77 с.Чістякова І.М. Кривдіна І.Б. Жарких В.Ю. Білоусов О.С. Яворський С.Х. Шевченко Б.Г. 2012-11-2818844_1.zip
Конспект лекцій з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів всіх спеціальностей. / Укл.: Брайченко С. Л., Колесова О. П., Кубко В. П., Лугова Т. А., Масі Н. І., Пейчева О. М., Спрінсян В. Г., Якубовська М. Г. - Одеса: ОНПУ, 2012. - 77 с.Кубко В.П. Масі Н.І. Лугова Т.А. Спрінсян В.Г. Колесова О.П. Якубовська М.Г. Брайченко С.Л. Пейчева О.М. 2012-09-0418190_1.zip
Конспект лекцій з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. / Укл.: О.П. Василенко. - Одеса: ОНПУ, 2015. - 157 с.Василенко О.П. 2015-03-2524068_1.zip
Конспект лекцій з курсу магістерської підготовки "Наукова діяльність та патентознавство інтелектуальної власності" для студентів спеціальностей 8.03050201 - ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА, 8.03050401 - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 8.04030201- ІНФОРМАТИКА, 8.03050701 - МАРКЕТИНГ, 8.03060104 - МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 8.03060101 - МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, 8.03050901 - ОБЛІК І АУДИТ, 8.04030101 - ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА всіх форм навчання / Укл.: С.В.Філиппова, М.С. Яценко . - Одеса: ОНПУ, 2012. - 151 с.Філиппова С.В. Яценко М.С. 2012-04-1117484_1.zip
Конспект лекцій за курсом "Теорія управління" для студентів спеціальності - 8.040301- "Прикладна математика" / Укладач: В.О. Діленко, Одеса: ОНПУ, 2013. - 31 с. Діленко В.О. 2013-10-1020276_1.zip
Конспект лекцій по курсу "Диференціальні рівняння" для студентів за напрямом 6.040301 - "Прикладна математика" / Укладачі: М.О.Юрченко, Н.П. Волкова. Одеса: ОНПУ, 2013. - 149 с.Волкова Н.П. Юрченко М.О. 2013-06-2720063_1.zip
Конспект лекцій по курсу "Математичний аналіз. Частина 5. Функції багатьох змінних" для студентів за напрямом 6.040301 - "Прикладна математика" / Укладач: М.О.Юрченко. Одеса: ОНПУ, 2016. - 31 с.Юрченко М.О. 2016-04-2927743_1.zip
Конспект лекцій по курсу "Математичний аналіз. Частина 6. Кратні інтеграли" для студентів за напрямом 6.040301 - "Прикладна математика" / Укладач: М.О.Юрченко. Одеса: ОНПУ, 2016. - 40 с.Юрченко М.О. 2016-04-2927746_1.zip
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ "СОЦІОЛОГІЯ", для студентів інституту бізнесу, економіки, інформаційних технологій денної форми навчання. Рівень підготовки - бакалавр. Галузь знань: 0403 - системні науки та кібернетика. Напрямок підготовки - 6.040301 - прикладна математика / Укл.: О.М. Лисенко. - Одеса: ОНПУ, 2013. - 24 с.Лисенко О.М. 2013-03-1319641_1.zip
Методические рекомендации для студентов и преподавателей по проведению лекционных, семинарских и внеаудиторных занятий по курсу "Философия" для иностранных студентов всех специальностей высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации. / Сост.: Янушевич И. А. - Одесса: ОНПУ:, 2012. - 11 с. Янушевич І.А. 2012-02-0216964_1.zip
Методические указания для выполнения заданий по дисциплине Безопасность жизнедеятельности на темоу: "Влияние токсичности загрязнителей воздуха на организм человека и определение величины вероятного сокращения продолжительности жизни" для студентов всех специальностей университета / Сост. С.Н. Бабюк - Одесса: ОНПУ, 2013. - 21 с.Бабюк С.Н. 2013-05-1419763_1.zip
53 Матеріалів найдено, показано 20 матеріалів, з 1 по 20. Сторінка 1 / 3.
123
 
   
 Created by Lotar V.V. 2009