Час: 18:08Ви увійшли як ГістьУвійти
Версія: 11032401
 
   
 
Матеріали
Шукати
Назва Автор Дата реєстрації
Завантажити
Методичні вказівки з використання словнику юридичних термінів та понять у самостійній роботі студента з дисципліни "Правознавство" для студентів напрямів підготовки 6.050101, 6.0201101, 6.170101, 6.050503, 6.050702, 6.030601денної форми навчання І курсу І семестру, І курсу ІІ семестр, ІІ курсу ІІІ семестру / Укл.: Чабанова К.І., Чістякова І.М., Кривдіна І.Б. - Одеса: ОНПУ, 2016. - 17 с. Чістякова І.М. Кривдіна І.Б. Чабанова К.І. 2016-02-1826480_1.zip
"Автоматизированный проектный синтез силовых трансформаторов": учебное пособие по дисциплинам "Электрические машины", "Основы автоматизированного проектирования ЭМП и ЭМС", "Методы оптимизации ЭМС", "САПР и основы исследований электрических машин" для студентов специальностей 78.05070201 "Электрические машины и аппараты", 78.05070203 "Электрический транспорт", 7.050701 "Электротехнические системы электропотребления", 6.05070108 "Энергетический менеджмент" / Составители: Г.В. Пуйло, Е.П. Насыпаная, Д.М. Левин Одесса: ОНПУ, 2016.- 183 с.Пуйло Г.В. Насипана О.П. Левін Д.М. 2016-04-1127530_1.zip
Індивідуальні домашні завдання з вищої математики і методичні вказівки до їхньо-го виконання для студентів 2 курсу спеціальності ІЕЕ денної форми навчання 3 семестру / Укл.: О.О. Якимова Одеса, 2014, 87 с.Якимова О.О. 2014-02-2420706_1.zip
Індивідуальні домашні завдання з вищої математики і методичні вказівки до їхньо-го виконання для студентів І курсу спеціальності ІЕЕ денної форми навчання І семестру / Укл.: О.О. Якимова Одеса, 2014, 44 с. Якимова О.О. 2014-02-2120700_1.zip
Індивідуальні домашні завдання з вищої математики і методичні вказівки до їхнього виконання для студентів І курсу спеціальності ІЕЕ денної форми навчання IІ семестру / Укл.: О.О. Якимова Одеса, 2014, 52 с.Якимова О.О. 2014-02-2120703_1.zip
Афанасьев А. И.,Янушевич И. А. Философия : Хрестоматия. - Одесса:, 2011. - 66 с.Афанасьєв О.І. Янушевич І.А. 2012-01-3016885_1.zip
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи для студентів денної форми навчання за напрямком "Електротехніка та електротехнології" / Укл.О.В. Яковлев, Т.М. Моспан, В.Я. Ярмолович - Одеса, ОНПУ, 2016. - 11 с.Яковлєв О.В. Моспан Т.М. Ярмолович В.Я. 2016-05-2527991_1.zip
Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсів "Теорія електричних та магнітних кіл", "Теоретичні основи електротехніки" Робота №6 "Використання теорії двополюсників для дослідження кіл синусоїдного струму" для студентів за напрямками підготовки: 050102 - Комп'ютерна інженерія, 050702 - Електромеханіка, 050701 - Електротехніка та електротехнологія / Укл.: С.М.Огінська, Т.М.Моспан, В.Я. Ярмолович. - Одеса: ОНПУ, 2016, - 24 с.Моспан Т.М. Огінська С.М. Ярмолович В.Я. 2016-05-2527988_1.zip
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Моделювання магнітних полів в електричних машинах". Для студентів спеціальностей 8.050702.01 - Електричні машини та апарати, 8.050702.03 - Електричний транспорт, очної та заочної форм підготовки фахівців. / Укладачі: В.В. Римша, А.М. Якімець. Одеса: ОНПУ, 2016. - 69 с. Римша В.В. Якімець А.М. 2016-05-0427750_1.zip
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Теплові та гідравлічні розрахунки в електричних машинах" в 4-х частинах. Ч. 3. Основи теорії теплопередачі. Для студентів спеціальностей 7.050702.01 - Електричні машини та апарати, 7. 050702.03 - Електричний транспорт, очної та заочної форм підготовки фахівців. / Укладачі: В.С. Петрушин, А.М. Якімець, О.П. Насипана. Одеса: ОНПУ, 2016. - 68 с.Якімець А.М. Петрушин В.С. Насипана О.П. 2016-04-1127523_1.zip
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Теплові та гідравлічні розрахунки в електричних машинах" в 4-х частинах. Ч. 4. Теплові розрахунки електричних машин. Для студентів спеціальностей 7.050702.01 - Електричні машини та апарати, 7. 050702.03 - Електричний транспорт, очної та заочної форм підготовки фахівців. / Укладачі: В.С. Петрушин, А.М. Якімець, О.П. Насипана. Одеса: ОНПУ, 2016. - 59 с.Якімець А.М. Петрушин В.С. Насипана О.П. 2016-05-1727952_1.zip
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ для студентів усіх спеціальностей ОНПУ денної форми навчання. Рівень підготовки - бакалавр. Галузь знань - 0201 "Культура". Напрям підготовки - 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність". / Укл.: В.В. Лавренюк - Одеса: ОНПУ, 2016. - 115 с.Лавренюк В.В. 2016-05-1727931_1.zip
Конспект лекций " Методы оптимизации" по дисциплине "Методы оптимизации в електромеханических системах" для студентов по специальностям 8.092206 - "Електрические машины", 8.092202 - " Електрический транспорт". / Составители: Г.В. Пуйло, О.П. Насыпаная. Одеса: ОНПУ, 2017. - 123 с. Пуйло Г.В. Насипана О.П. 2017-02-0829560_1.zip
Конспект лекций по дисциплине "Прикладная механика". "Лекция на тему: Соединения деталей МТС. Конструирование и расчет неразъемных соединений" для студентов-бакалавров института электромеханики и энергоменеджмента по специальности 0507 "Электромеханика и электротехника" направления 6.050702 - "Электромеханика" / Составиель: О.Е.Попель. Одесса: ОНПУ, 2013. - 20 с.Попель О.Є. 2013-06-1119966_1.zip
Конспект лекций по курсу "Философия"для студентов всех специальностей дневой формы обученияуровень подготовки - бакалавр. / Укл. Барановская О.Н. - Одесса: ОНПУ, 2014. -. 41 с.Барановська О.М. 2014-03-1920840_1.zip
Конспект лекцій " Методи оптимізації" по дисципліні "Методи оптимізації в електромеханічних системах" для студентів за фахом 8.092206 - "Електричні машини", 8.092202 - " Електричні транспорт". / Укладачі: Г.В. Пуйло, О.П. Насипана. Одеса: ОНПУ, 2017. - 119 с.Пуйло Г.В. Насипана О.П. 2017-02-0829578_1.zip
Конспект лекцій "Основи досліджень електричних машин" для студентів спеціаль-ностей ''Електричні машини та апарати'' та "Електричний транспорт" / Укладачі: В.Г.Дьогтєв, Г.В.Пуйло.- Одеса: ОНПУ.- 106 с.Пуйло Г.В. Дьогтєв В.Г. 2017-04-0431655_1.zip
Конспект лекцій "САПР та основи досліджень електричних машин" по дисципліні "САПР та основи досліджень електричних машин" для студентів спеціальностей 8.092206 - "Електричні машини", 8.092202 - " Електричний транспорт". / Укладач Г.В. Пуйло, Одеса: ОНПУ, 2017. - 89 с.Пуйло Г.В. 2017-03-3131566_1.zip
Конспект лекцій для студентів з дисципліни ОБМОТКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН спецільності "Електромеханіка"., Укл. Л.Я. Бєлікова - Одеса: Наука і техніка, 2017. - 88 сБєлікова Л.Я. 2017-03-1530709_1.zip
Конспект лекцій з дисциплін "Електроніка та мікросхемотехніка", "Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки" для студентів спеціальностей 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050702 "Електромеханіка", 6.051001 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / Укл.: В.Л. Костенко, М.В. Ядрова - Одеса: ОНПУ, 2017. - 110 с.Ядрова М.В. Костенко В.Л. 2017-03-0230239_1.zip
144 Матеріалів найдено, показано 20 матеріалів, з 1 по 20. Сторінка 1 / 8.
12345
 
   
 Created by Lotar V.V. 2009